V porovnaní s inými krajinami sme na tom horšie. Vieme, že ako všetko na tomto svete aj peniaze si prešli svojim vývinom. Na začiatku fungovala barterová výmena, teda jeden tovar sa vymenil za iný. Ľudia nepotrebovali množstvo vecí a preto im úplne postačili základné potraviny na prežitie. Čo sa vyprodukovalo na jednom území sa vymenilo za niečo čo sa vyprodukovalo na inom území.

dluhy

 V podstate to takto funguje aj teraz a to prostredníctvom exportu a importu medzi krajinami. To čo nám v krajine chýba a nevieme vyprodukovať dovážame z iných krajín. Je však smutné, že dovážame aj potraviny, ktoré si vieme vypestovať aj sami. Neskôr sa používalo ako platidlo aj zlato a striebro. Týmto spôsobom mali peniaze aj hodnotu. Nebol to len kus papiera alebo bezcenného kovu. Dnes to je však inak. Niekedy bola mena viazaná na zlato bolo to nazývané Brettonwoodsky menový systém.

Ak berieme peniaze ako hodnotu, ktorú majú v porovnaní z inými krajinami zaoberáme sa výmennými kurzami. Máme taktiež menový kôš v ktorom sa momentálne nachádza päť mien. Medzi nimi je aj euro, ktoré sa drží na druhom mieste a americký dolár na prvom. Môžeme to taktiež chápať, koľko si v danej krajine môžeme za to kúpiť tovarov alebo služieb.

eshop

Ďalšou možnosťou je sila peňazí v tom koľko si za nich môžeme dovoliť kúpiť napríklad potravín do domácnosti. Taktiež akú životnú úroveň si vieme dovoliť. Silu peňazí spoznáme práve v tých najnepríjemnejších situáciách. Ak si nemôžeme dovoliť lieky, ktoré súrne potrebujeme alebo zaplatiť za bývanie. Mnohokrát je sila peňazí aj veľkým zlom, ak sa to týka korupcie. Domôcť sa spravodlivosti a transparentnosti je dnes už len veľmi ťažké.
Neuvedomujeme si akú silu majú peniaze. Nevieme to niekedy celkom dobre vyjadriť alebo pochopiť. No určite vieme, že v našej spoločnosti a v našich životoch zohrávajú veľmi veľkú rolu.