Základom samočistiacich jazierok je fungujúci ekosystém. Keďže hovoríme o umelo vytvorenom vodnom prvku, musíme tomuto ekosystému trochu pomôcť.

jezírko
 
Prvým krokom je vyhĺbenie jamy. Na rozdiel od klasických jazierok, jamu vykopeme tak, aby nám vznikli jednotlivé poschodia. Smerom nahor sa budú ťahať do šírky.
Maximálnu hĺbku jazierka preto zvoľte podľa miesta, ktoré máte. Každé poschodie by malo byť vyššie minimálne o 20 centimetrov, pričom hĺbka vody v poslednom poschodí musí byť iba niekoľko centimetrov, maximálne 10.
Tieto poschodia tvoria základ čistiaceho systému.

žába
 
Do pripravenej jamy vložíme fóliu určenú na výstavbu jazierok. Tá musí pokryť všetky poschodia. Je dobré ak bude presahovať aj cez to posledné. Pri výsadbe rastlín a umiestňovaní štrku, s fóliu chtiac-nechtiac, pohnete.
 
Dno jamy, teda najhlbšiu plochu, vyložte rôzne veľkými kameňmi a štrkom. Na ďalšie poschodia použite jemnejší štrk. Čím vyššie poschodie- tým jemnejší materiál. Štrk, piesok a kamene zachytia prirodzene vzniknuté nečistoty. Ide hlavne o riasy a materiál, ktorý do jazierka napadá- listy, ihličie, hmyz.
 
Posledné tri poschodia budú tvoriť rastliny.Do najvyššieho zasaďte nízke vodné rastliny. Do ďalších dvoch zvoľte také, ktoré potrebujú pre život vyššiu hladinu vody. Nejde len o estetiku. Tieto tri podlažia budú zachytávať nečistoty z hlbších miest jazierka. Odpad pri tom využijú na svoj rast. Doslova ich teda prefiltrujú. Ak sa v plytkých miestach objavia žaby, je to dobrý znak. Tie totiž množstvo nečistôt skonzumujú.
 
Aby ekosystém fungoval, musíte zabezpečiť pohyb vody,ktorý sa postará o rozvírenie nečistôt. Tie sa z hlbších miest dostanú do tých plytších, kde budú prefiltrované. Jedna vec je umiestnenie jazierka. Nemalo by sa nachádzať v úplnom závetrí. Prirodzené prúdenie vzduchu- vietor, zabezpečí i rozhýbanie vodnej hladiny.
Druhou možnosťou sú ryby. Ak chcete jazierko využívať napríklad na kúpanie, nesmiete ich nasadiť veľa, pretože i oni vytvárajú odpad v podobe trusu.

váška
 
Súčasťou fungujúceho ekosystému musí byť aj hmyz.Ak sa teda v najvyšších poschodiach objavia komáre, alebo iné vodné živočíchy, nekynožte ich. Stanú sa prirodzenou potravou pre ryby a žaby. Ak bude všetko tak, ako má byť, hmyz nemá šancu na premnoženie.