Pre úspech internetovej stránky je potrebný jej originálny a kvalitný obsah, no k jej zviditeľneniu a návštevnosti je potrebná takisto jej optimalizácia pre vyhľadávače (seo).
Tieto dve veci vlastne spolupracujú a sú spoločným faktorom najvyššieho možného umiestnenia vašej stránky vo vyhľadávačoch, akým je napr. Google. A vieme, že vysoká priečka umiestnenia má pre návštevnosť webu veľmi podstatný význam, nakoľko vravíme o viditeľnej pozícii pre všetkých potenciálnych záujemcov, ktorí hľadajú konkrétnu tému, produkt či služby, aké ponúka takisto vaša stránka.internetové stránky.jpg
Dôležité je však slovíčko takisto, lebo ako vieme, internet je v súčasnosti hádam najefektívnejším miestom k osloveniu čo najväčšieho množstva potenciálnych záujemcov či zákazníkov, čo však na druhej strane značí obrovskú konkurenciu. Konkurencia sa s najväčšou pravdepodobnosťou dotýka takisto vašej stránky už len tým, že slovenské domény registrujú cca 200 000 webov. A práve preto by malo byť pre vašu značku a jej web prioritou bojovať za najvyššie miesto a viditeľnosť v internetových vyhľadávačoch.

  • A tú je možné dosiahnuť jedine kvalitnou optimalizáciou stránky pre vyhľadávače, respektíve zavedením SEO (Search Engine Optimization).

seo sem.jpg
Aby bol však tento kompletný proces efektívny, musí zahŕňať veľa nástroj a dohliadať na všetky faktory. Zaindexovanie stránky pre vyhľadávacích botov či výber kľúčových slov je len pár postupov optimalizácie, ktorá hľadí na množstvo onpage seo a offpage seo faktorov a v súčasnosti by sa takisto nemalo zabúdať na optimalizáciu rýchlosti pre mobilné zariadenia.
Ako bolo v opise zahrnuté, kvalitná optimalizácia nesúvisí iba s vnútornou štruktúrou stránky, ale pre dosiahnutie efektivity v podobe viditeľnosti a návštevnosti sa musíme venovať tiež offpage faktorom, čiže venovať sa aktivitám na externých zdrojoch, respektíve mimo nášho webu.