Hlavné mesto Francúzska je plné neuveriteľných turistických miest. Napriek tomu, že Paríž je považovaný za mesto lásky, nachádza sa tu tajomné a desivé miesto: parížske katakomby, ktoré sú zaradené do desiatich najzaujímavejších turistických atrakcií v Paríži.

 pařížská kostnice

Je to jediná kostnica na svete, ktorá obsahuje kostry viac než 6 miliónov ľudí. Okrem neuveriteľného množstva ľudských pozostatkov majú parížske katakomby ešte pôsobivejšiu históriu. Koncom 10. storočia bola rozsiahla časť farského územia plná cintorínov. S cieľom ušetriť miesto boli tí, ktorí boli pochovaní už dávno, exhumovaní a nahradení novými telami. Pozostatky sa zhromažďovali a uchovávali vo výklenkoch cintorínových stien. O osem storočí neskôr sa na hlavnom cintoríne nachádzala mohyla vysoká viac ako dva metre, naplnená tisíckami rokov starých kostier.

 

Koncom 18. storočia bolo zrejmé, že na cintorín už sa nezmestia ďalšie pozostatky. Ľudské pozostatky patriace do niekoľkých cintorínov v okolí mesta boli preto premiestnené do katakomb. Avšak až po roku 1810 začala kostnica nadobúdať tvar, ktorý má dnes. Na myšlienku premeniť miesto na kostnicu prišiel Louis-Etienne Hericart de Thury, vedúci Parížskej ťažobnej inšpekčnej služby v tej dobe. Každá lebka a kosť boli umiestnené na iných, čo vytvorilo steny pokryté ľudskými pozostatkami. Okrem lebiek a kostí môžu návštevníci obdivovať aj staré rytiny a stĺpy. V niektorých miestnostiach sú vystavené minerály, ktoré sa nachádzajú v pôde pod Parížom.

 kosti a lebky

Katakomby vyvolávajú zvedavosť už od svojho vzniku. V roku 1787 sa gróf d\’Artois, budúci Charles X, stal spolu s dvornými dámami prvými návštevníkmi katakomb. Nasledujúci rok sa spomína návšteva Madame de Polignac a Madame de Guiche. V roku 1814 ich navštívil František I., cisár Rakúska. V roku 1860 tam zostúpil Napoleon III so svojím synom. Parížske katakomby sa znovu otvorili 14. júna 2005 po niekoľkých mesiacoch uzávierky kvôli stavebným prácam.