Európsky parlament tento týždeň schválil finančnú podporu pre zriaďovanie bodov bezplatného bezdrôtového prístupu na internet, tzv. hotspotov, vo verejných priestoroch členských štátov Európskej Únie. Za príslušný návrh, ktorý nesie názov WiFi4EU (Wi-fi pre EÚ) hlasovalo 582 europoslancov, zatiaľ čo proti ich bolo 98 a deviati sa zdržali hlasovania.
Portugalský socialista Carlos Zorrinho, ktorý vypracoval správu k návrhu Európskej Komisie, vysvetlil hlavnú myšlienku slovami: „Je to príležitosť, ako dať všetkým Európanom prístup k budúcnosti – vysoko kvalitný internet zdarma bez ohľadu na to, odkiaľ sú, kde žijú a koľko zarábajú.“
hledání wifi
Od tohto pilotného projektu, na ktorý bolo vyčlenených 120 miliónov eur na roky 2017 až 2019, sa očakáva, že do roku 2020 dopomôže k vzniku 6 až 8 tisíc hotspotov v mestách a obciach, ktoré budú prístupné v strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov. Užívateľom bude bezplatný internet k dispozícií napríklad na úradoch, v parkoch a zoologických či botanických záhradách, alebo v knižniciach a múzeách.
Financie budú distribuované „geograficky vyváženým spôsobom“ podľa zásady „kto skôr príde, ten skôr berie.“ V skratke to znamená, že členský štát obdrží istý počet poukazov, ktoré bude rozdávať. Predstavitelia miest budú preto musieť pozorne sledovať výzvy na predkladanie návrhov. Prvá takáto výzva sa očakáva koncom roka 2017, respektíve začiatkom roka 2018.
psaní na mobilu
Medzi podmienky, ktoré musia žiadatelia spĺňať, patrí schopnosť pokryť prevádzkové náklady hotspotu najmenej po dobu troch rokov a upustenie od akejkoľvek komerčnej reklamy či využívania osobných údajov na komerčné účely. Pripojenie musí byť ďalej ľahko prístupné, riadne zabezpečené a dostupné v jazyku daného členského štátu, prípadne aj v ďalších jazykoch EÚ.
WiFi4EU je súčasťou stratégie Jednotného digitálneho trhu v Európe, ktorá by mala byť implementovaná v spolupráci s Európskou gigabitovou spoločnosťou.