Nekonečne omieľané reči o tom, ako je škola nedôležitá a vlastne úplne zbytočná kolujú internetom a verejnosťou ako takou. Áno, možno sa v škole učí veľa vecí, ktoré sa zdajú byť zbytočné a len oberajú dieťa o čas, ktorý by mohlo investovať do zábavy a hier. Telesná výchova by sa pokojne mohla realizovať formou krúžkov a deti by nemuseli ako automaty skákať cez kozu, keď ich viac baví volejbal. Alebo by nemuseli nacvičovať hod basketbalovou loptou, ak ich viac baví gymnastika.
 

mořská sůl

Na druhej strane, predmety ako chémia, biológia, jazyky a dejepis sú viac ako potrebné. Možno si myslíte, že v bežnom živote nevyužijete znalosti o atómoch, alebo o trávení. Opak je pravdou. Vezmime si len nový fenomén. Je už všeobecne známe, že morská soľ je oveľa zdravšia ako obyčajná kuchynská soľ ťažená v soľných baniach. A prečo? Morská soľ údajne obsahuje menej sodíka a teda nespôsobuje vysoký krvný tlak.
 
Prečo je to nezmysel?
 
Pretože vzorec pre soľ je NaCl.  Soľ sa jednoducho skladá z jedného atómu sodíka a jedného atómu chlóru. Nie je možné, aby soľ obsahovala viac sodíka, pretože toto množstvo je pevne dané a nemenné. Ak by sme hypoteticky chceli zvýšiť množstvo sodíka, alebo chlóru, vznikla by úplne iná zlúčenina ako soľ. Okrem toho, dva atómy sodíka vlastne ani nie je možné spojiť s atómom chlóru, keďže dva sodíky spolu tvoria príliš veľký komplex na ktorý sa jeden chlór nedá pripojiť. Okrem toho Na2 má neutrálny náboj a teda ani keby to veľkosť dovoľovala, nie je možné, aby sa prirodzene záporne nabitý atóm chlóru natrvalo pripojil dvom atómom sodíka.

sůl
 
Skrátka, soľ je soľ. Ak vám niekto navyše tvrdí, že nejaká himalájska soľ obsahuje minerály a vitamíny a ktovie čo všetko, tak ide opäť o nezmysel. Samozrejme, že je možné zosypať dokopy kryštály soli a vitamíny a minerály v prášku. Šlo by ale o zmes, rozhodne by sa nejednalo o kryštalickú formu soli ako takej, ktorá by bola vo svojej štruktúre o hore uvedené obohatená.