Nie vždy sa vraví len o založení nejakej firmy či spoločnosti s ručením obmedzeným. Zakladajú sa napríklad aj rôzne spoločenské zoskupenia za nejakým určitým cieľom, ústava SR nám umožňuje založiť občianske združenie. Môžu sa pod ním združovať fyzické aj právnické osoby.

Aké ďalšie výhody, okrem snahy dosiahnuť určitý verejne prospešný cieľ, so sebou prináša založenie občianskeho združenia?

  • Členské príspevky
  • Šanca získať 2 % z dane od rôznych ľudí alebo firiem na podporu združenia
  • S občianskym združením sa môžu rozbehnúť aj podnikateľské aktivity, hoci tieto nie sú ich prioritou.

peniaze, doláre

Ako je to teda s občianskym združením a podnikaním?

Isté podnikateľské aktivity je možné rozbehnúť, ale vždy je tu tá miera, že podnikateľská činnosť by nemala byť hlavnou činnosťou združenia, skôr by mala slúžiť ako „vedľajší zárobok“. Prioritou je tu podpora nejakého verejne prospešného cieľa, na ktorý sa môžu získavať financie. Najčastejšie sa v tomto prípade získavajú peňažnými príspevkami od svojich členov, dotáciami alebo príspevkami z dane.

Takéto príspevky a dotácie ale nie vždy postačia na finančnú podporu občianskeho združenia a jeho zamýšľaných krokov. Hoci podnikateľská činnosť tu nie je prioritou, nie je ani vylúčená či zakázaná. Právo SR ju v prípade občianskych združení povoľuje. Cieľom získania kapitálu tu ale nie je jednotlivec a jeho súkromné záujmy, zarobené peniaze podnikaním sú získavané za účelom finančnej podpory určitej verejne prospešnej veci, napríklad organizovanie kultúrnych či športových podujatí.

ľudia, zoskupenie

Občianske združenie, aby bolo platné a teda aby vôbec vzniklo, musí byť zaregistrované, a to minimálne troma osobami. Pri registrácii je následne potrebné uviesť aj tieto body:

  • Názov a sídlo združenia
  • Jeho zameranie, resp. cieľ
  • Orgány a organizačné jednotky
  • Zásady hospodárenia

Pri registrácii musí byť zo zakladateľov minimálne jedna osoba plnoletá (nad 18 rokov).