Najprv si určite, čo vás skutočne otravuje. Niekedy nemusíte vypínať samotnú aplikáciu, najmä ak vám prekáža len prechod na vyššiu verziu. Môžete ostať na pôvodnej verzii. Zvoľte otvorenie Bixby Home vo verzii ako je v súčasnosti. Môžete tiež vybrať možnosť Žiadna akcia, ak nechcete, aby sa niečo zmenilo po stlačení klávesy aplikácie.
Teda postupujte takto. Najprv aktualizujte nainštalovanú aplikáciu na najnovšiu verziu. Pri aktivácii môžete skontrolovať správu o aktualizácii.
Deaktivujte kľúč na domovskej obrazovke kliknite na Viac > Nastavenia > Bixby. Vyberte „vypnúť funkciu“, krátko stlačte tlačidlo aplikácie a kliknite na “ Neotvárajte nič „.

samsung

Ako zakázať hlasovú funkciu

Celkovo je systém rozdelený do dvoch odlišných funkcií: B. Voice a B. Home. Hlasová funkcia je v anglickej mutácii v štýle Walkie-Talkie. Je to užitočné, ale môže to byť frustrujúce, keď to nefunguje podľa predstáv.

  1. Na domovskej stránke Samsung prejdite prstom doprava, kým sa nedostanete k funkcii B. Home. Prípadne stlačte tlačidlo aplikácie na ľavej strane telefónu priamo pod ovládačom hlasitosti.
  2. Na hornom paneli ponuky kliknite na tri bodky.
  3. Kliknite na položku Nastavenia.
  4. Zrušte začiarknutie možnosti B. Voice.

Ako vypnúť tlačidlo

Teraz, keď bola hlasová funkcie zakázaná, musíme zabrániť tomu, aby domovská stránka vyskakovala vždy, keď náhodou stlačíme bočné tlačilo.

  1. Stlačte tlačidlo aplikácie na ľavej strane telefónu priamo pod ovládačom hlasitosti.
  2. Na hornom paneli ponuky kliknite na tlačidlo Nastavenie
  3. Zrušte začiarknutie BIXBY kľúč.

mobil

Ako odstrániť doménu z domovskej obrazovky

Posledným krokom úplného vypnutia systému je zablokovanie prístupu z domovskej obrazovky, ktorá ho štandardne umiestni na panel vľavo.

  1. Na úvodnej obrazovke podržte stlačené prázdne miesto, kým sa nezobrazí ponuka.
  2. Prejdením prstom doprava prejdite na ľavý domovský panel.
  3. Zakážte doménu.