S ohňom si netreba zahrávať. Ale je dobré vedieť mu čeliť a chrániť sa pred ním. Riziko požiaru v domácnosti netreba brať na ľahkú váhu, keďže v priebehu pár minút môžete prísť o značný majetok alebo dokonca môže dôjsť k ujme na zdraví. Aj keď doma nedisponujete krbom, pecou alebo iným zdrojom otvoreného ohňa, požiar sa vie ľahko vznietiť aj z iných príčin. Určite sa vám párkrát stalo, že ste zabudli jedlo na sporáku, že ste zabudli vypnúť žehličku, či zhasiť sviečku. Aj takéto drobnosti vedia narobiť poriadnu neplechu. Skrat v elektrickom vedení a v spotrebičoch začína malou iskrou a môže skončiť zásahom požiarnikov a zničenou domácnosťou.

Oheň

Ako sa dá pred týmito nepríjemnými udalosťami chrániť? Hovoria vám niečo protipožiarne dvere? Nie sú to iba tie nevzhľadné kovové dvere nachádzajúce sa pri východoch zo suterénu. Protipožiarne dvere sa vyrábajú v mnohých vyhotoveniach. Aj takých, ktoré vyzerajú presne ako obyčajné drevené interiérové dvere. Protipožiarne dvere sa delia na niekoľko kategórií podľa ich schopnosti odolať ohňu, teplu a dymu. Ich konštrukcia a výrobný materiál ich predurčujú na to, ako si vedia s požiarom poradiť a aký dlhý čas vám môžu ponúknuť, aby ste unikli do bezpečia.

Poziar

Protipožiarne dvere vyrobené z ocele sú samozrejme najodolnejšie a najstabilnejšie. Potom sú v ponuke tiež dvere, ktoré predstavujú kombináciu rôznych materiálov, dreva aj kovu. Protipožiarne dvere sú vybavené špeciálnymi tesniacimi vložkami a samozatváračmi. Stavebno-obchodná spoločnosť LMmont sa práve na distribúciu a montáž protipožiarnych dverí špecializuje. U nich nájdete aj mnoho iných protipožiarnych systémov vrátane okien, stien alebo fasád. Protipožiarne dvere LMmont sa vyznačujú tým, že budú stopercentne slúžiť svojmu účelu, keďže prešli odbornými skúšobnými testami v zahraničí.