Dovoz a skladovanie
Vami objednaní tovar sa dostáva na colný úrad kde sa tovar ukladá pre ďalšie odoslanie. Niekedy to ale trochu trvá teda môžeme hovoriť o 3 až 5 dni , niekedy aj dlhšie. Ale nebojte sa , Váš tovar sa nikde nestratí , a bude riadne uskladnení po kontrole. Colný úrad ponuka krátko a dlho dobe uskladnenie tovaru pre tovar z tretých krajín , prekládkový servis , manipulácia z tovarom podlá požiadaviek zákazníka , triedenie , balenie a označovanie tovaru a maximálna hmotnosť manipulácie balíka do 5.5 ton .

přeprava

Ponuka služieb
 O celkové služby pre zákazníka tiež ponúkajú administratívne úkony , poskytovanie záruk  v colnom konaní , Zastupovanie v colnom konaní na pobočkách colných úradov v Bratislave, Poskytovanie záruk v colnom konaní, Všetky colné režimy, vrátane režimov s ekonomickým dopadom, colného a dočasného uskladnenia pod colným dohľadom, Organizovanie a realizácia fytosanitárnej a veterinárnej kontroly, Daňový zástupca, Poradenské služby a noho iného.

Preprava / doprava
Doručenie tovaru od predajcu môže trvať dva až štyri týždne, pretože musí prejsť určitú vzdialenosť aby sa dostal do Colní úrad a potom až k Vám do rúk. Čo sa týka prepravy tovaru , prepravujú ho vlastnými vozidlami s nosnosťou od 5 do 24 ton , s možnosťou ich dohodnutou prepravovanou službou , vnútro štátna preprava LCD zásielok po celej Slovenskej republike alebo námorná , letecká alebo kamiónová doprava ak bývate mimo územia SR , a taktiež poisťujú tovar pred poškodením alebo stratou .

krabice

Môžeme povedať že ponúkajú toho dosť , ale všetko čo má plusy má aj mínusy. Môže sa stať že tovar alebo produkt nebude vyhovovať podmienkam ktoré na Slovensku máme a môžu ho zabaviť a už nikdy neuvidíte  tovar a ani peniaze. Preto si radšej dávajte pozor čo objednávate a objednávajte len tam  kde je to skutočne overené a prípadne si všímajte čo všetko ten daný tovar alebo produkt obsahuje aby nedošlo k problémom .